Programi za decu

MODERAN BALET

Kurs je namenjen deci od 10 do 15 godina.
Moderan balet pruža neograničeno istraživanje pokreta tela i kombinacija plesnih koraka u okviru koreografskih deonica.
lako je stil slobodniji od klasičnog baleta, postoje pravila u okviru raznih tehnika o načinu izvođenja pokreta.
Cilj ovog programa je da polaznike uvede u osnove savremene igre. Posebna pažnja posvećuje se „floor work“ tehnici.
Pravilna postavka i držanje, osvešćivanje delova tela u pokretu i kretanje u prostoru su osnov od kog se polazi pri učenju ovog stila.
Osim vežbi jačanja mišića, poboljšanju elastičnosti i fluidnosti pokreta, akcenat je na kreativnosti, improvizaciji, izražavanju emocija kroz igru, istraživanju u okviru koreografskih zadataka.

 • 3 X NEDELJNO

DŽEZ BALET

Kurs je namenjen deci od 6 do 9 godina.
U svojoj osnovi ima elemente klasične baletske tehnike i modernog baleta, ali karakteriše ga slobodniji pokret. Vezuje se za energičan i dinamičan stil igre i izvodi se uz modernu i popularnu muziku.
Telo se kroz vežbe zagrevanja, mišićne snage i elastičnosti priprema za savladavanje tehnika džez baleta i koreografskih deonica.
Kao i u klasičnom baletu, na časovima džez baleta deca jačaju mišićnu muskulaturu, usavršavaju kordinaciju, ritmičnost, muzikalnost, a posebna pažnja usmerena je ka isticanju kreativnosti, individualnost u izvođenju i izrazu.

 • 3 X NEDELJNO

HIP HOP

(7-10 god.)

Kurs se održava u dve gupe, različite po uzrastu i složenosti programa – namenjen deci od 7 do 10 godina i grupi za uzrast stariji od 16 godina, što podrazumeva i odrasle osobe.
Ovo je dinamičan i zabavan program namenjen svima koji žele da se upuste u svet hip-hopa bez prethodnog iskustva i znanja.
Tokom kursa, polaznici će naučiti osnovne korake, tehniku i stilove karakteristične za ovaj plesni pravac. Upoznaćemo vas sa osnovnim pokretima kao što su „groove,“ „bounce,“ i „isolation,“ koji čine osnovu hip-hop plesa. Fokus je na razumevanju ritma u hip-hop muzici i plesu i sinhronizaciji svojih pokreta sa muzikom.
Hip-hop je izazovan, ali izuzetno zadovoljavajući stil plesa koji omogućava istraživanje ličnosti i
kreativnost kroz pokrete.

 • 3 X NEDELJNO

KLASIČAN BALET ZA DECU

Časovi se u održavaju u tri uzrasne grupe:
 • mlađa (od 4 do 6 godina)
 • srednja (od 7 do 9 godina)
 • starija (od 10 do 13 godina)
 • Osim ove podele, grupe se razlikuju i po tome na kom jeziku se časovi održavaju: srpskom, engleskom, francuskom ili ruskom jeziku. Tako pored benefita vežbanja baleta, dete može upijati znanje stranih jezika, što je jedinstvenost La Classe dens studija. Telo se kroz parterne vežbe priprema i ojačava za savladavanje osnova klasičnog baleta – vežbi koje se izvode,,za štapom“ ili „na sredini“ baletske sale. Baletskim vežbama se jača mišićna muskulatura, pospešuje pravilno držanje tela, osvešćuje koordinacija, usavršava elegancija pokreta. Muzikalnost i osećaj za ritam su neizostavni segment učenja, a kreativnost i individualnost u izrazu ono što se gaji sa posebnom pažnjom. Kroz balet deca uče i važne životne lekcije o disciplini, istrajnosti,odlučnosti, požrtvovanosti i samopouzdanju.

  ČASOVI NA SRPSKOM JEZIKU
 • MLAĐA GRUPA 2 x NEDELJNO
 • SREDNJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO hip hop
 • STARIJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO moderan balet
 • ČASOVI NA ENGLESKOM I FRANCUSKOM JEZIKU
 • MLAĐA GRUPA 2 x NEDELJNO
 • SREDNJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO hip hop
 • ČASOVI NA RUSKOM JEZIKU
 • MLAĐA GRUPA 2 x NEDELJNO
 • SREDNJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO hip hop
 • MODERAN BALET

  Kurs je namenjen deci od 10 do 15 godina.
  Moderan balet pruža neograničeno istraživanje pokreta tela i kombinacija plesnih koraka u okviru koreografskih deonica.
  lako je stil slobodniji od klasičnog baleta, postoje pravila u okviru raznih tehnika o načinu izvođenja pokreta.
  Cilj ovog programa je da polaznike uvede u osnove savremene igre. Posebna pažnja posvećuje se „floor work“ tehnici.
  Pravilna postavka i držanje, osvešćivanje delova tela u pokretu i kretanje u prostoru su osnov od kog se polazi pri učenju ovog stila.
  Osim vežbi jačanja mišića, poboljšanju elastičnosti i fluidnosti pokreta, akcenat je na kreativnosti, improvizaciji, izražavanju emocija kroz igru, istraživanju u okviru koreografskih zadataka.
  3 X NEDELJNO

  DŽEZ BALET

  Kurs je namenjen deci od 6 do 9 godina.
  U svojoj osnovi ima elemente klasične baletske tehnike i modernog baleta, ali karakteriše ga slobodniji pokret. Vezuje se za energičan i dinamičan stil igre i izvodi se uz modernu i popularnu muziku.
  Telo se kroz vežbe zagrevanja, mišićne snage i elastičnosti priprema za savladavanje tehnika džez baleta i koreografskih deonica.
  Kao i u klasičnom baletu, na časovima džez baleta deca jačaju mišićnu muskulaturu, usavršavaju kordinaciju, ritmičnost, muzikalnost, a posebna pažnja usmerena je ka isticanju kreativnosti, individualnost u izvođenju i izrazu.
  3 X NEDELJNO

  HIP HOP

  (7-10 god.)

  Kurs se održava u dve gupe, različite po uzrastu i složenosti programa – namenjen deci od 7 do 10 godina i grupi za uzrast stariji od 16 godina, što podrazumeva i odrasle osobe.
  Ovo je dinamičan i zabavan program namenjen svima koji žele da se upuste u svet hip-hopa bez prethodnog iskustva i znanja.
  Tokom kursa, polaznici će naučiti osnovne korake, tehniku i stilove karakteristične za ovaj plesni pravac. Upoznaćemo vas sa osnovnim pokretima kao što su „groove,“ „bounce,“ i „isolation,“ koji čine osnovu hip-hop plesa. Fokus je na razumevanju ritma u hip-hop muzici i plesu i sinhronizaciji svojih pokreta sa muzikom.
  Hip-hop je izazovan, ali izuzetno zadovoljavajući stil plesa koji omogućava istraživanje ličnosti i
  kreativnost kroz pokrete.

  3 X NEDELJNO

  KLASIČAN BALET ZA DECU

  Časovi se u održavaju u tri uzrasne grupe:
  mlađa (od 4 do 6 godina)
  srednja (od 7 do 9 godina)
  starija (od 10 do 13 godina)
  Osim ove podele, grupe se razlikuju i po tome na kom jeziku se časovi održavaju: srpskom, engleskom, francuskom ili ruskom jeziku.
  Tako pored benefita vežbanja baleta, dete može upijati znanje stranih jezika, što je jedinstvenost La Classe dens studija.
  Telo se kroz parterne vežbe priprema i ojačava za savladavanje osnova klasičnog baleta – vežbi koje se izvode,,za štapom“ ili „na sredini“ baletske sale.
  Baletskim vežbama se jača mišićna muskulatura, pospešuje pravilno držanje tela, osvešćuje koordinacija, usavršava elegancija pokreta.
  Muzikalnost i osećaj za ritam su neizostavni segment učenja, a kreativnost i individualnost u izrazu ono što se gaji sa posebnom pažnjom.
  Kroz balet deca uče i važne životne lekcije o disciplini, istrajnosti,odlučnosti, požrtvovanosti i samopouzdanju.

  ČASOVI NA SRPSKOM JEZIKU
  MLAĐA GRUPA 2 x NEDELJNO
  SREDNJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO hip hop
  STARIJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO moderan balet

  ČASOVI NA ENGLESKOM I FRANCUSKOM JEZIKU
  MLAĐA GRUPA 2 x NEDELJNO
  SREDNJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO hip hop

  ČASOVI NA RUSKOM JEZIKU
  MLAĐA GRUPA 2 x NEDELJNO
  SREDNJA GRUPA 2 x NEDELJNO klasičan balet + 1 x NEDELJNO hip hop

  Dance Studio LA CLASSE

  Dance Studio LA CLASSE

  Call Now Button